EPT:n varsinaiset kokoukset ja niiden menettelytavat

Espoon Partiotuki pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevät- ja syyskokoukset. Kokoukset pidetään hallituksen tarkemmin määräämänä aikana; kevätkokous helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous on pidettävä, jos 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti hallituksesta pyytää tai hallitus pitää kokousta muuten tarpeellisena.

Kevätkokouksen tehtävänä on mm:
– esittää toimintakertomus ja päättää sen vahvistamisesta
– esittää tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta.

Syyskokouksen tehtävänä on:
– hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
– päättää seuraavan vuoden jäsenmaksuista ja kannatusmaksuista
– hyväksyä talousarvio seuraavalle vuodelle
– valita hallituksen puheenjohtaja.
– valita hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, yleensä neljä jäsentä
– valita kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi yhteistä varamiestä tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa.
– Lisäksi kokouksissa käsitellään hallituksen esittämät asiat sekä jäsenten esittämät asiat, jos niistä on kirjallisesti ilmoitettu kolme viikkoa ennen kokousta.

Kokouskäytännöistä
– Puheenvuorot pyydetään kättä ylös nostamalla ja ne myönnetään pyytämisjärjestyksessä.
– Puheenvuoron käyttäjä ilmoittaa puheenvuoroa käyttäessään ensin nimensä ja lippukuntansa. Kutakin puheenvuoroa kohti puheenjohtajalla on oikeus myöntää yksi repliikki.
– Kutakin asiaa käsiteltäessä käydään tarvittaessa ensin yleiskeskustelu ja sen jälkeen yksityiskohtainen keskustelu. Yksityiskohtaisen keskustelun aikana tehdään muutos- ja lisäysehdotukset.
– Äänestykseen tulevat vain kannatetut asiaehdotukset. Henkilövaaleissa käsitellään kaikki esitykset ilman ehdotuksen kannattamista.
– Äänestystapa päätetään kokouksessa ja siihen annetaan tarkemmat ohjeet. Mikäli käytännöksi valitaan suljettu lippuäänestys hallituksen kokoonpanosta äänestettäessä, kirjoitetaan yhdelle äänestyslipukkeelle kaikkien kannatettavien ehdokkaiden nimet.
– Suoritettavissa äänestyksissä ovat äänivaltaisia viralliset edustajat. Jokaisella jäsenlippukunnalla on äänioikeus. Jäsenlippukuntien jäsenmäärät seuraavaan syys- ja kevätkokoukseen määritellään joka vuosi heinäkuun 31. päivänä Suomen Partiolaiset ry:n jäsenrekisteriin kirjatun jäsenmäärän mukaan. Jokaisella jäsenellä on kaksikymmentä ääntä sekä lisäksi yksi ääni alkavaa kymmentä jäsentä kohti.
– Yksi henkilö saa valtakirjalla edustaa omaa lippukuntaansa sekä korkeintaan yhtä muuta jäsenlippukuntaa.